F1N KUTINA OPEN INTERNACIONAL

KUTINA, 3/9/2024

Kategorija: F1N150

# Competitor Junior Country Aeroclub FAI Lic. No. FAI ID Lunch package
1 Ferid, Zilić BH AK Zenica 83698 1
2 Zilić, Ahmed (jr) BH AK Zenica 162913 1
3 Zilić, Hamza (jr) BH AK Zenica 136267 1
4 Matana , Luka (jr) CRO 0
5 Sednov, Dmytro CRO AK Karlovac 140545 118006 0
6 Sednov, Dmytro CRO AK Karlovac 140545 118006 0
7 Sednov, Dmytro CRO AK Karlovac 140545 118006 0
8 Sednov, Dmytro CRO AK Karlovac 140545 118006 0
9 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac F-102 107654 1
10 Zobec, Vilim CRO AK Karlovac F-028 65366 1
11 Ančić, Antonija (jr) CRO AK OSA KUTINA 1
12 Krmpotić, Dunja (jr) CRO AK OSA KUTINA 1
13 Krmpotić, Luka CRO AK OSA KUTINA F-140 172661 1
14 Markalaus , Damir CRO AK OSA KUTINA 0
15 Ozimec, Darko CRO AK OSA KUTINA F-087 107300 1
16 Ozimec, Mirjana CRO AK OSA KUTINA F-088 107301 1
17 Paluh, Ivano (jr) CRO AK OSA KUTINA 1
18 Brandić, Dino 2015 (jr) CRO AK Osijek F138 168195 1
19 Brandić, Dino 2015 (jr) CRO AK Osijek F138 168195 1
20 Glogoški, Filip CRO AK Osijek F037 61357 1
21 Glogoški, Stjepan CRO AK Osijek F131 167117 1
22 Gregić, Jakov 2012 (jr) CRO AK Osijek F132 167101 1
23 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039 61367 1
24 Nišević, Natalija CRO AK Osijek 1
25 Rudvald, Marin 2013 (jr) CRO AK Osijek F135 167116 1
26 Šikić, Antun CRO AK Osijek F035 16375 1
27 Šimunović, Tea 2014 (jr) CRO AK Osijek F137 168119 1
28 Tadić, Mariano 2008 (jr) CRO AK Osijek F124 140423 1
29 Gaić, Damjan 8raz. (jr) CRO AK Požega 1
30 Ivičić, Ana 6.raz (jr) CRO AK Požega 1
31 Keler , Korina 5raz. (jr) CRO AK Požega 1
32 Marinović , Lovro 7raz. (jr) CRO AK Požega 1
33 Prskavac , Mihael 6.raz. (jr) CRO AK Požega 1
34 Raić , Antun 8 raz. (jr) CRO AK Požega 1
35 Čičak , Faik CRO AK Zenica 83688 1
36 Nedič, Milivoj CRO AK Zenica 160418 1
37 Rešetar, Jakov 2012 (jr) CRO CTK Čeminac F145 172811 1
38 Rešetar, Josip 2007 (jr) CRO CTK Čeminac F144 172810 1
39 Svedružić, Leon 2010 (jr) CRO CTK Čeminac F143 172809 1
40 Dragaš Barić, Pero 2015 (jr) CRO CTK Osijek 1
41 Kuić, Jakov 2011 (jr) CRO CTK Osijek 1
42 Marković, Franjo 2015 (jr) CRO CTK Osijek 1
43 Radovančević, Juraj 2014 (jr) CRO CTK Osijek 1
44 Šimek, Marko 2014 (jr) CRO CTK Osijek 1
45 Šimek, Petra 2015 (jr) CRO CTK Osijek 1
46 Balaško, Marijan CRO MAK Trešnjevka F-086 106329 0
47 Herman, Ivan CRO MAK Trešnjevka F-146 172852 0
48 Rogulj, Toni CRO MAK Trešnjevka 0
49 Bombek, Igor CRO MK Zaprešić F-008 61252 0
50 Bombek, Tea (jr) CRO MK Zaprešić 0
51 Butković, Marko CRO MK Zaprešić F-082 104790 0
52 Krkač, Ognjen CRO MK Zaprešić 0
53 Krkač, Oleg (jr) CRO MK Zaprešić 0
54 Matana, Ema (jr) CRO MK Zaprešić 1
55 Matana, Petra (jr) CRO MK Zaprešić 1
56 Pancić, Nikola (jr) CRO MK Zaprešić 0
57 Pancić, Petar (jr) CRO MK Zaprešić 0
58 Špehar , Dominik CRO MK Zaprešić F007 61276 0
59 Dezso, Orsovai HUN MMK HUN-0027 81185 0
60 Ree, Andras HUN MMK HUN-0030 81186 0
61 Búzás, András HUN Sopron 92884 HUN 595 0
62 Búzás, Loránt (jr) Hun Sopron 167672 HUN 6726 0
63 Može, Slavko SLO Aeroklub Krka 164.008 68458 1
64 Bogovac, Vukašin (jr) SRB AK Sombor F-503 166351 0
65 Fituš, Dejan (jr) SRB AK Sombor F-506 166354 0
66 Janović, Stevan SRB AK Sombor F-246 62033 0
67 Jelić, Stefan (jr) SRB AK Sombor F-505 166353 0
68 Litvai, Mateja (jr) SRB AK Sombor F-504 166352 0
69 Medić, Milan (jr) SRB AK Sombor F-468 169150 0
70 Raić, Darko SRB AK Sombor F-207 92308 0
71 Laćimić, Boško SRB AK Vojka F128 0
72 Laćimić, Lazar SRB AK Vojka F138 0
73 Popović, Nikola SRB AK Vojka F246 0
74 Stojković, Vojislav SRB AK Vojka F28 0Formular za prijavu

Kategorija / Class:  F1N150PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu / Back to the starting page