Državno seniorsko i juniorsko prvenstvo u kategorijama F1N i F1N-150 2023.

Tenja, 3/4/2023

Kategorija: F1N

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Krmpotić, Luka CRO ak osa kutina
2 Markalaus , Damir CRO ak osa kutina
3 Ozimec, Darko CRO ak osa kutina f-087
4 Ozimec, Mirjana CRO ak osa kutina f-088
5 Brandić, Dino 2 raz (jr) CRO AK Osijek
6 Glogoški, Filip (jr) CRO AK Osijek 61357
7 Glogoški, Stjepan CRO AK Osijek 167117
8 Gregić, Jakov 4 raz (jr) CRO AK Osijek 167101
9 Gregić, Jana 2 raz (jr) CRO AK Osijek 167122
10 Lozančić, Luka 6 raz (jr) CRO AK Osijek 167114
11 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039 61367
12 Radić, Mihaela (jr) CRO AK Osijek 107384
13 Rudvald, Marin 3 raz (jr) CRO AK Osijek 167116
14 Šikić, Antun CRO AK Osijek 61375
15 Šimunović, Tea 2 raz (jr) CRO AK Osijek
16 Tadić, Mariano 8 raz (jr) CRO AK Osijek 140432
17 Duvnjak, Aleksandar 8 raz (jr) CRO AK Požega
18 Kantor, Filip 7 raz (jr) CRO AK Požega
19 Last, Bruno (jr) CRO AK Požega
20 Last, Ivan 7 raz (jr) CRO AK Požega
21 Nišević, Nataša CRO AK Požega
22 Puss, Mario (jr) CRO AK Požega
23 Raić, Antun 8 raz (jr) CRO AK Požega
24 Tepić, Dorian CRO AMK Sisak F-059 81891
25 Marinović, Lovro 7 raz (jr) CRO CTK Čeminac
26 Rešetar, Jakov 4 raz (jr) CRO CTK Čeminac
27 Rešetar, Josip (jr) CRO CTK Čeminac
28 Svedružić, Leon 6 raz (jr) CRO CTK Čeminac
29 Špehar , Dominik CRO MK Zaprešić F007
30 Aščić, Lara 8 raz (jr) CRO OŠ Tenja
31 Šuljak, Patricia 8 raz (jr) CRO OŠ Tenja
32 Tufeković, Antonio 8 raz (jr) CRO OŠ Tenja
33 Frencl, Karlo 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
34 Kiklavčić, Filip 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
35 Pašto, Toni 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
36 Tomoković, Petar 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
37 Vučko, Sandro 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
38 Zovko, Jakov 5 raz (jr) CRO OŠ Tin UjevićFormular za prijavu

Kategorija:  F1NPRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu