MEMORIJAL DUBRAVKA FIŠTROVIĆA

KARLOVAC, 24/10/2020

Kategorija: F1A

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Rogoz, Damir CRO AK Karlovac 79846 F-065
2 Lunko, David (jr) CRO AK Krila Istre F-090 107305
3 Pavichievaz, Korado CRO AK Krila Istre F-031 61369
4 Pavichievaz, Matteo CRO AK Krila Istre F-032 61370
5 Vukčević, Ivan CRO AMKS
6 Bombek, Igor CRO MK Zaprešić CRO F -008 61252
7 Butkovic, Marko CRO MK Zaprešić F-082 104790
8 Karić, Siniša CRO MK Zaprešić 61265 F-014
9 Kušička, Igor CRO Mk Zaprešić F 003 61267
10 Lesko, Robert CRO MK Zaprešić F 002 61268
11 Brezičević, Željko CRO Sisak F-056 70029
12 markušić, boris CRO sisak F-055 70028Formular za prijavu

Kategorija:  F1APRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu