Search | Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | RSS
Aeromodelarski forum
Aeromodelarski forum ->  Aeromodelarstvo - razno -> Modelarska elektronika -> View Thread

You are logged in as a guest. ( logon | register )

Shema za model f1Q
Moderators: Diogen

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [15 messages per page]
View previous thread :: View next thread
   Aeromodelarstvo - razno -> Modelarska elektronikaMessage format
 
Oton Sabo
Posted 17/2/2012 17:44 (#24851)
Subject: Shema za model f1QMember

25
Molim poznavaoce ove natjecateljske klase da mi pošalju shemu sa karakteristikama pojedinih elemenata, elektronskog sklopa koji opslužuje rad motora. U koliko je moguće i nešto podataka kao što je:
-Koliko je rad motora
Koliko je limitirana težina baterije i TD
Hvala može i na oton-sabo@hotmail.com
Top of the page Bottom of the page
Site Sponsormy ad code here...
Oton Sabo
Posted 4/3/2012 22:24 (#24985 - in reply to #24851)
Subject: RE: Shema za model f1QMember

25
Zahvaljujem g. Greplu na javljanju Sa ovim poništavam ovaj raniji upit. Vratio sam izvedbu na stara jednostavna rješenja sa motorom sa četkicama. - hvala
Top of the page Bottom of the page

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [15 messages per page]
Jump to forum :
Search this forum
Printer friendly version
E-mail a link to this thread

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software