Search | Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | RSS
Aeromodelarski forum
Aeromodelarski forum ->  Modelarska komisija -> Prijedlozi za raspravu na MK -> View Thread

You are logged in as a guest. ( logon | register )

Kandidature za direktora i izbornika F3J reprezentacije
Moderators: dlaka

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [15 messages per page]
View previous thread :: View next thread
   Modelarska komisija -> Prijedlozi za raspravu na MKMessage format
 
dlaka
Posted 29/3/2011 19:52 (#21989)
Subject: Kandidature za direktora i izbornika F3J reprezentacijeExpert

20001001001002525
Location: Zaprešić

u postu od 16. 03. 2011. objavljeno je da se primaju kandidature na upražnjeno mjesto direktora i izbornika F3J reprezentacije, automatizmom i člana Komisije za zrakoplovno modelarstvo HZS-a

http://www.aeromodelarstvo.net/Forum/forums/thread-view.asp?tid=2098&posts=9&mid=21888#M21888

Molim sve zainteresirane da svoje kandidature pošalju na Mail komisije (modelarska.komisijaMAKNI@gmail.com) najkasnije do 06. 04. 2011. godine.

Do sada je pristigla kandidatura Antuna Šikića

Damir Kosir

 


-----
rdjavom ku*cu i dlaka smeta
Top of the page Bottom of the page
Site Sponsormy ad code here...
dlaka
Posted 12/4/2011 13:23 (#22117 - in reply to #21989)
Subject: RE: Kandidature za direktora i izbornika F3J reprezentacijeExpert

20001001001002525
Location: Zaprešić

Odlukom Modelarske komisije od 12. 04. 2011.

gospodinu Antunu Šikiću, sa dva (2) glasa protiv, jednim (1) glasom za, te četiri (4) suzdržana glasa, nije izglasano povjerenje za obavljanje dužnosti Direktora i izbornika F3J reprezentacije.

Pozivam kandidate za upražnjeno mjesto Direktora i izbornika F3J reprezentacije da pošalju svoje kandidature na Modelarsku komisiju (modelarska.komisijaMAKNIOVO@gmail.com) najkasnije do 20. 04. 2011.

Damir Kosir
 


-----
rdjavom ku*cu i dlaka smeta
Top of the page Bottom of the page

Jump to page : 1
Now viewing page 1 [15 messages per page]
Jump to forum :
Search this forum
Printer friendly version
E-mail a link to this thread

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2023 PD9 Software