Državno prvenstvo F3K i F5J

Zvekovac, 23/9/2023

Kategorija: F5J

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID Kanali
1 Hucaljuk, Arijan CRO AK Brod F-017 61359 2,4
2 Damjanović, Marko CRO AK Ludbreg F-083 106184 2.42,4 / 2,4 / 2,4
3 Lehkec, Nikola CRO AK Rudof Fizir Ludbreg F-110 120397 2,4 / 2,4 / 2,4
4 Geci, Filip CRO AK Rudolf Fizir F-023 61258 2,4 / 2,4 / 2,4
5 PECINAR, SASA CRO MAK Tresnjevka F-085 61273 2,4 / 2,4 / 2,4
6 Balaško, Marijan CRO MAK Trešnjevka F-086 106329 222,4 / 42,4 / 2,4
7 Sabljak, Marko CRO MAK Trešnjevka 168127 2,4 / 2,4 / 2,4
8 Hrastovec, Krešimir CRO MKZ F-015 65362 222,4 / 42,4 / 2,4
9 Mihajlović, Saša CRO MKZ 106119 222,4 / 42,4 / 2,4Formular za prijavu

Kategorija:  F5JPRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu