Državno seniorsko i juniorsko prvenstvo u kategorijama F1N i F1N-150 2023.

Tenja, 3/4/2023

Kategorija: F1N150

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Vučko, Sandro 5 raz (jr) CRO
2 Krmpotić, Luka CRO ak osa kutina f-088
3 Markalaus , Damir CRO ak osa kutina
4 Markalaus , Damir CRO ak osa kutina
5 Ozimec, Darko CRO ak osa kutina f-087
6 Ozimec, Mirjana CRO ak osa kutina f-088
7 Brandić, Dino 2 raz (jr) CRO AK Osijek
8 Glogoški, Filip CRO AK Osijek 61357
9 Glogoški, Stjepan CRO AK Osijek 167117
10 Gregić, Jakov 4 raz (jr) CRO AK Osijek 167101
11 Gregić, Jana 2 raz (jr) CRO AK Osijek 167122
12 Lozančić, Luka 6 raz (jr) CRO AK Osijek 167114
13 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039 61367
14 Nišević, Nataša CRO AK Osijek
15 Radić, Mihaela (jr) CRO AK Osijek 107384
16 Rudvald, Marin 2 raz (jr) CRO AK Osijek 167116
17 Šikić, Antun CRO AK Osijek 61375
18 Šimunović, Tea (jr) CRO AK Osijek
19 Tadić, Mariano 8 raz (jr) CRO AK Osijek 140423
20 Duvnjak, Aleksandar 8 raz (jr) CRO AK Požega
21 Kantor, Filip 7 raz (jr) CRO AK Požega
22 Last, Bruno (jr) CRO AK Požega
23 Last, Ivan 7 raz (jr) CRO AK Požega
24 Marinović, Lovro 7 raz (jr) CRO AK Požega
25 Puss, Mario (jr) CRO AK Požega
26 Raić, Antun 7 raz (jr) CRO AK Požega
27 Tepić, Dorian CRO AMK Sisak F-059 81891
28 Rešetar, Jakov 4 raz (jr) CRO CTK Čeminac
29 Rešetar, Josip (jr) CRO CTK Čeminac
30 Svedruzić, Leon 6 raz (jr) CRO CTK Čeminac
31 Špehar , Dominik CRO MK Zaprešić F007
32 Aščić, Lara 8 raz (jr) CRO OŠ Tenja
33 Šuljak, Patricia 8 raz (jr) CRO OŠ Tenja
34 Tufeković, Antonio 8 raz (jr) CRO OŠ Tenja
35 Frencl, Karlo 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
36 Miklavčić, Filip 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
37 Pašti, Toni 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
38 Tomoković, Petar 5 raz (jr) CRO OŠ Tin Ujević
39 Zovko, Jakov 5 raz (jr) CRO OŠ Tin UjevićFormular za prijavu

Kategorija:  F1N150PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu