International indoor open Darda 2019.

Darda, 16/11/2019

Kategorija: F1N150

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID Prehrana
1 Čićak, Faik BiH AK Zenica 1
2 Čićak , Faik BiH AK Zenica 0
3 Mešinović, Sara 2009 (jr) BiH AK Zenica 1
4 Nedić, Milivoj BiH AK Zenica 1
5 Palčo, Haris 2009 (jr) BiH AK Zenica 1
6 Plačo, Selma BiH AK Zenica 1
7 Šarkinović , Murat BiH AK Zenica 1
8 Žilić, Ahmed 2010 (jr) BiH AK Zenica 1
9 Žilić, Arma BiH AK Zenica 1
10 Žilić, Ferid BiH AK Zenica 1
11 Žilić, Hamza 2008 (jr) BiH AK Zenica 1
12 Bitunjac, Roko, OŠ (jr) CRO AK Brod 0
13 Butković , OŠ, Filip (jr) CRO AK Brod 0
14 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac F-102 107654 1
15 Markalaus, Damir CRO AK Osa Kutina 1
16 Balaš, Mak 2011 (jr) CRO AK Osijek 1
17 Glogoški, Filip CRO AK Osijek 1
18 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039 0
19 Pajkurić, Dominik 2005 (jr) CRO AK Osijek 1
20 Radić, Mihaela 2007. (jr) CRO AK Osijek 1
21 Šikić, Antun CRO AK Osijek 1
22 Tadić , Marino 2008 (jr) CRO AK Osijek 1
23 Večei, Borna 2009 (jr) CRO AK Osijek 1
24 Zobec, Vilim CRO AMK Karlovac F-028 65366 1
25 Ozimec, Darko CRO AMK Sisak F-087 1
26 Ozimec, Mirjana CRO AMK Sisak F-088 1
27 Rešetar, Josip 2006 (jr) CRO CTK Čeminac 1
28 Štrok, Viktor 2006 (jr) CRO CTK Čeminac 1
29 Hržica, Fran Tvrtko 2009 (jr) CRO CTK Osijek 1
30 Perasović, Borna 2012 (jr) CRO CTK Osijek 1
31 Perasović, Matej 2008 (jr) CRO CTK Osijek 1
32 Kosir, Damir CRO MK Zaprešić CRO F-001 61266 1
33 Špehar, Dominik CRO MK Zaprešić F 007 0
34 Košević, Marko 2007 (jr) CRO OŠ Darda 1
35 Radanović , Aleksandar 2008 (jr) CRO OŠ Darda 1
36 Šprlje, Marko 2997 (jr) CRO OŠ Darda 1
37 Đeorgievska, Andrea (jr) SRB Aero Klub "Franjo Kluz" Zemun 1
38 Đeorgievski, Ivan SRB Aero Klub "Franjo Kluz" Zemun F-501 107017 0
39 Đeorgievski, Nikola (jr) SRB Aero Klub "Franjo Kluz" Zemun F-502 107018 0
40 Berlekovic, Antun SRB AK Sombor 0
41 Janovic, Stevan SRB AK Sombor F-246 0
42 Jovin, Svetozar SRB AK Sombor 0
43 Zivkovic, Ivona (jr) SRB AK Sombor 0
44 Laćimić, Boško SRB Beograd F128 0
45 Barron, Andrew USA Academy of Model Aeronautics USA 14095 66982 0Formular za prijavu

Kategorija:  F1N150PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu