2. F1N indoor open Slavonski Brod

Slavonski Brod, 27/10/2019

Kategorija: F1N150

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Bitunjac, Roko, oš (jr) CRO AK Brod
2 Butković, Filip, oš (jr) CRO AK Brod
3 Orkić, David (jr) CRO AK Brod
4 Orkić, Filip, oš (jr) CRO AK Brod
5 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac 102 107654
6 Balaš, Mak (jr) CRO AK Osijek
7 Glogoški, Filip CRO AK Osijek F 037
8 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039
9 Pajkurić, Dominik 2005 (jr) CRO AK Osijek F 108
10 Radić, Mihaela 2007. (jr) CRO AK Osijek F 109
11 Šikić, Antun CRO AK Osijek F 035 61375
12 Tadić , Marino 2008 (jr) CRO AK Osijek
13 Večei, Borna (jr) CRO AK Osijek
14 Zobec, Vilim CRO AMK Karlovac0 028 65366
15 Ozimec, Antonio (jr) CRO AMK Sisak F-076
16 Ozimec, Darko CRO AMK Sisak F-087
17 Ozimec, Mirjana CRO AMK Sisak F-088
18 Rešetar, Josip 2006 (jr) CRO CTK Čeminac
19 Štrok, Viktor 2006 (jr) CRO CTK Čeminac
20 Hržica, Fran Tvrtko 2009 (jr) CRO CTK Osijek
21 Perasović, Borna 2012 (jr) CRO CTK Osijek
22 Perasović, Matej 2008 (jr) CRO CTK Osijek
23 Kosir, Damir CRO MK Zaprešić CRO F-001 61266
24 Špehar, Dominik CRO MK Zaprešić F 007
25 Špehar, Dominik CRO MK Zaprešić F 007
26 Tucman, Alen CRO MK Zaprešić CRO F-004 61367
27 Đeorgievski, Ivan SRB Aero Klub "Franjo Kluz" Zemun F-501 107017
28 Đeorgievski, Nikola (jr) SRB Aero Klub "Franjo Kluz" Zemun F-502 107018
29 Berlekovic, Antun SRB AK Sombor
30 Janovic, Stevan SRB AK Sombor F 246
31 Jovin, Svetozar SRB AK Sombor
32 Miljus, Vladimir SRB AK Sombor
33 Volic, Vladimir (jr) SRB AK Sombor
34 Vukelic, Milan (jr) SRB AK Sombor
35 Zivkovic, Ivona (jr) SRB AK Sombor
36 Laćimić , Lazar SRB Beograd F138Formular za prijavu

Kategorija:  F1N150PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu