Državno prvenstvo zrakoplovnih modelara kategorije F1N i F1N-150

Darda, 23/3/2019

Kategorija: F1N150

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID Prehrana
1 Bitunjac, Roko oš (jr) CRO AK Brod 0
2 Butković, Filip oš (jr) CRO AK Brod 0
3 Butković, Filip oš (jr) CRO AK Brod 0
4 David , oš, Orkić (jr) CRO AK Brod 0
5 Filip oš, Orkić (jr) CRO AK Brod 0
6 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac F-102 107654 0
7 Babić, Sven 2009 (jr) CRO AK Osijek 0
8 Babić, Vito 2011 (jr) CRO AK Osijek 0
9 Balaš, Mak (jr) CRO AK Osijek 0
10 Činčurak, Leon 2004 (jr) CRO AK Osijek 0
11 Glogoški, Filip CRO AK Osijek 0
12 Glogoški, Filip CRO AK Osijek F 037 61357 1
13 Kelam Rupči, Ivan 2006. (jr) CRO AK Osijek 0
14 Maletić , Filip 2008 (jr) CRO AK Osijek 0
15 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039 0
16 Pajkurić, Dominik 2005 (jr) CRO AK Osijek 0
17 Radić, Mihaela 2007. (jr) CRO AK Osijek 0
18 Rešetar, Josip 2006 (jr) CRO AK Osijek 0
19 Šikić, Antun CRO AK Osijek 0
20 Štiks, Ana 2011 (jr) CRO AK Osijek 0
21 Tadić, Mariano 2009 (jr) CRO AK Osijek 0
22 Večej, Borna 2009 (jr) CRO AK Osijek 0
23 Višinger, Hana 2009. (jr) CRO AK Osijek 0
24 Višinger, Lea 2007. (jr) CRO AK Osijek 0
25 Zobec, Vilim CRO AMK Karlovac F-028 65366 0
26 Ozimec, Antonio (jr) CRO AMK Sisak F-076 105078 1
27 Ozimec, Darko CRO AMK Sisak F-087 107300 1
28 Ozimec, Mirjana CRO AMK Sisak F-088 107301 1
29 Kralj, Nikolina 2007 (jr) CRO CTK Čeminac 0
30 Manci , Eva 2006 (jr) CRO CTK Čeminac 0
31 Štrok, Viktor 2006 (jr) CRO CTK Čeminac 0
32 Balog, Roman (jr) CRO CTK Valpovo-Belišće 0
33 Komarac, Patrik (jr) CRO CTK Valpovo-Belišće 0
34 Samarđić, Marko (jr) CRO CTK Valpovo-Belišće 0
35 Tucman, Alen CRO MK Zaprešić CRO-F-004 61367 0
36 Drlje, Marko 2007 (jr) CRO OŠ Darda 0
37 Hazenštaub, Leon 2007 (jr) CRO OŠ Darda 0
38 Košević, Marko 2007 (jr) CRO OŠ Darda 0
39 Radanović, Aleksandar 2007 (jr) CRO OŠ Darda 0
40 Kosir, Damir Croatia MK Zaprešić CRO-F-001 61266 0Formular za prijavu

Kategorija:  F1N150PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu