12. International indoor open Čeminac

Čeminac, 2/2/2019

Kategorija: F1N150

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Čičak , Faik BiH AK Zenica
2 Zilić, Ahmed (jr) BiH AK Zenica
3 Zilić, Ferid BiH AK Zenica
4 Zilić, Hamza (jr) BiH AK Zenica
5 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac F-102 107654
6 Ozimec, Antonio (jr) CRO AK Osa Kutina F-076
7 Ozimec, Darko CRO AK Osa Kutina F-087
8 Ozimec, Mirjana CRO AK Osa Kutina F-088
9 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039
10 Zobec, Vilim CRO AMK Karlovac F-028 65366
11 Božanovic, Slobodan CRO Borovo
12 Molnar, Velimir CRO Borovo
13 Vidic, Stjepan CRO Borovo
14 Đurkin, Marein (jr) CRO CTK Čeminac
15 Jezernik, Matija 2004 (jr) CRO CTK Čeminac
16 Manc, Eva (jr) CRO CTK Čeminac
17 Rešetar, Josip 2006 (jr) CRO CTK Čeminac
18 Vidović, Mihael 2004 (jr) CRO CTK Čeminac
19 Faddy, Tristan 2010 (jr) CRO CTK Osijek
20 Stipišević, Feliks 2012 (jr) CRO CTK Osijek
21 Tucman, Alen CRO MK Zaprešić CRO-F-004 61367
22 Babić, Sven 2009 (jr) CRO Osijek
23 Babić, Vito 2012 (jr) CRO Osijek
24 Balaš, Mak 2012 (jr) CRO Osijek
25 Glogoški, Filip CRO Osijek
26 Glogoški, Filip CRO Osijek
27 Kelam-Rupčić, Ivan 2006 (jr) CRO Osijek
28 Maletić, Filip 2007 (jr) CRO Osijek
29 Pajkurić, Dominik 2005 (jr) CRO Osijek
30 Radić, Mihaela 2007. (jr) CRO Osijek
31 Radić, Mihaela 2007. (jr) CRO Osijek
32 Štiks, Ana 2011 (jr) CRO Osijek
33 Tadić , Marino 2009 (jr) CRO Osijek
34 Večei, Borna 2009 (jr) CRO Osijek
35 Višinger, Hana 2009 (jr) CRO Osijek
36 Višinger, Lea 2007 (jr) CRO Osijek
37 Kosir, Damir Croatia MK Zaprešić CRO-F-001 61266
38 Grubić, Božo SRB AK Nova Pazova F-265 62060
39 Grubić, Đorđe, 2006 (jr) SRB AK Nova Pazova F-381
40 Grubić, Martin SRB AK Nova Pazova F-365
41 Grubić, Viktorija, 2009 (jr) SRB AK Nova Pazova F-529
42 Berlekovic, Antun SRB AK Sombor
43 Janovic, Stevan SRB AK Sombor F-246
44 Jovin, Svetozar SRB AK Sombor
45 Volic, Vladimir (jr) SRB AK Sombor
46 Zivkovic, Ivona (jr) SRB AK SomborFormular za prijavu

Kategorija:  F1N150PRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu