Popovača Open International 2023.

Popovača, 18/2/2023

Kategorija: F1N

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Krmpotić, Luka CRO ak osa kutina
2 Glogoški, Filip CRO AK Osijek
3 Glogoški, Stjepan CRO AK Osijek
4 Gregić, Jakov 4 raz (jr) CRO AK Osijek
5 Gregić, Jana 2 raz (jr) CRO AK Osijek
6 Lozančić, Luka 6 raz (jr) CRO AK Osijek
7 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039 61367
8 Rudvald, Marin 3 raz (jr) CRO AK Osijek
9 Šikić, Antun CRO AK Osijek
10 Šimunović, Tea 2 raz (jr) CRO AK Osijek
11 Tadić, Mariano 8 raz (jr) CRO AK Osijek
12 Ozimec, Darko CRO AK Sisak f-087
13 Ozimec, Mirjana CRO AK Sisak f-088
14 Rešetar, Jakov 4 raz (jr) CRO CTK Čeminac
15 Rešetar, Josip (jr) CRO CTK Čeminac
16 Svedružić, Leon 6 raz (jr) CRO CTK Čeminac
17 Špehar , Dominik CRO MK Zaprešić F007
18 Búzás, Loránt (jr) HUN HUN-6726
19 Dezso, Orsovai HUN MMK HUN-0027 81185
20 András, Reé HUN MMK Budapest 0030 81186
21 Búzás, András HUN Sopron 595Formular za prijavu

Kategorija:  F1NPRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu