Juniorsko državno prvenstvo u kategorijama F1N-150 i F1N

Tenja, 7/3/2020

Kategorija: F1N

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID Prehrana
1 Bitunjac, Roko oš (jr) CRO AK Brod 1
2 Orkić, David oš (jr) CRO AK Brod 1
3 Orkić, Filip oš (jr) CRO AK Brod 1
4 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac F-102 107654 1
5 Balaš, Mak 2011 = (jr) CRO AK Osijek 0
6 Glogoški, Filip (jr) CRO AK Osijek 0
7 Hržica, Fran Tvrtko 20011 = (jr) CRO AK Osijek 0
8 Lač , Nera 2011 = (jr) CRO AK Osijek 0
9 Lešković, Josip 2014 (jr) CRO AK Osijek 0
10 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039 0
11 Pajkurić, Dominik 2005 % (jr) CRO AK Osijek 0
12 Radić, Mihaela 2007 (jr) CRO AK Osijek 0
13 Tadić, Mariano 2008 % (jr) CRO AK Osijek 0
14 Večei, Borna 2009 % (jr) CRO AK Osijek 0
15 Kantor, Filip 2010 (jr) CRO AK Požega 1 0
16 Last, Ivan 2010. (jr) CRO AK Požega 1 0
17 Marinović, Lovro 2010. (jr) CRO AK Požega 1 0
18 Keller, Max 2010 (jr) CRO AK Požega 2 0
19 Last, Bruno 2006. (jr) CRO AK Požega 2 0
20 Rajić, Antun 2010. (jr) CRO AK Požega 2 0
21 Zobec, Vilim CRO AMK Karlovac F-028 65366 1
22 Ozimec, Darko CRO AMK Sisak F-087 1
23 Ozimec, Mirjana CRO AMK Sisak F-088 107301 0
24 Lač , Lara 2009 & (jr) CRO CK Čeminac 0
25 Rešetar, Josip 2006 & (jr) CRO CK Čeminac 0
26 Rešetar, Jakov 2020. (jr) CRO CTK Čeminac 0
27 Špehar, Dominik CRO MK Zaprešić F 007 1
28 Ašičić, Lara 2008 # (jr) CRO OŠ Darda 0
29 Capan, Ivan (jr) CRO OŠ Darda 1
30 Drlje, Marko 2007 (jr) CRO OŠ Darda 0
31 Košević, Marko 2007 (jr) CRO OŠ Darda 0
32 Puđa , Marim 2007 # (jr) CRO OŠ Darda 0
33 Radanović, Aleksandar 2008 (jr) CRO OŠ Darda 0
34 Tarcal, Stjepan 2008 $ (jr) CRO OŠ Darda 0
35 Tolj, Stjepan 2007 $ (jr) CRO OŠ Darda 0
36 Tufeković, Antonio 2008 # (jr) CRO OŠ Darda 0Formular za prijavu

Kategorija:  F1NPRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu