Državno prvenstvo F1D, F1R, F1N, F1N-150 Otkazano alternativni datum u izboru / Cancelled, alternative date being scheduled

Karlovac, 3/4/2020

Kategorija: F1N

# Competitor Junior Country Aeroclub FAI Lic. No. FAI ID Lunch package
1 Linardic, Vladimir CRO AMK Karlovac F-030 26784 0
2 Kosir, Damir CRO MK Zaprešić CRO F-001 61266 1
3 Špehar, Dominik CRO MK Zaprešić F 007 1
4 Tucman, Alen CRO MK Zaprešić F-004 61376 1
5 Milic, Slobodan SRB Trstenik F-049 0
6 Sednov, Dmytro Ukraine CNTTM"POLIT" 118006 118006 0Formular za prijavu

Kategorija / Class:  F1NPRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu / Back to the starting page