2. F1N indoor open Slavonski Brod

Slavonski Brod, 27/10/2019

Kategorija: F1N

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Bitunjac, Roko, oš (jr) CRO AK Brod
2 Butković, Filip, oš (jr) CRO AK Brod
3 Orkić, David (jr) CRO AK Brod
4 Orkić, Filip, oš (jr) CRO AK Brod
5 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac 102 107654
6 Balaš, Mak 2011 (jr) CRO AK Osijek
7 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039
8 Pajkurić, Dominik 2005 (jr) CRO AK Osijek F 108
9 Radić, Mihaela 2007. (jr) CRO AK Osijek F 109
10 Tadić , Marino 2008 (jr) CRO AK Osijek
11 Večei, Borna 2009 (jr) CRO AK Osijek
12 Zobec, Vilim CRO AMK Karlovac 028 65366
13 Ozimec, Antonio (jr) CRO AMK Sisak F-076
14 Ozimec, Darko CRO AMK Sisak F-087
15 Ozimec, Mirjana CRO AMK Sisak F-088
16 Perasović, Matej 2008 (jr) CRO CTK Čeminac
17 Rešetar, Josip 2006 (jr) CRO CTK Čeminac
18 Štrok, Viktor 2006 (jr) CRO CTK Čeminac
19 Hržica, Fran Tvrtko 2009 (jr) CRO CTK Osijek
20 Perasović, Borna 2012 (jr) CRO CTK Osijek
21 Kosir, Damir CRO MK Zaprešić CRO F-001 61266
22 Tucman, Alen CRO MK Zaprešić F-004 61367
23 Đeorgievski, Ivan SRB Aero Klub "Franjo Kluz" Zemun F-501 107017
24 Đeorgievski, Nikola (jr) SRB Aero Klub "Franjo Kluz" Zemun F-502 107018
25 Janovic, Stevan SRB AK Sombor F 246
26 Jovin, Svetozar SRB AK Sombor
27 Miljus, Vladir SRB AK Sombor
28 Volic, Vladimir (jr) SRB AK Sombor
29 Vukelic, Milan (jr) SRB AK Sombor
30 Zivkovic, Ivona (jr) SRB AK Sombor
31 Laćimić , Boško SRB Beograd F128
32 Laćimić , Lazar SRB Beograd F138Formular za prijavu

Kategorija:  F1NPRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu