12. International indoor open Čeminac

Čeminac, 2/2/2019

Kategorija: F1N

# Prezime i Ime Junior Država Aeroklub FAI dozvola FAI ID
1 Čičak , Faik BiH AK Zenica
2 Zilić, Ferid BiH AK Zenica
3 Zobec, Borna 2008 (jr) CRO AK Karlovac F-102 107654
4 Ozimec, Antonio (jr) CRO AK Osa Kutina F-076
5 Ozimec, Darko CRO AK Osa Kutina F-087
6 Ozimec, Mirjana (jr) CRO AK Osa Kutina F-088
7 Nišević, Igor CRO AK Osijek F-039
8 Zobec, Vilim CRO AMK Karlovac F-028 65366
9 Tucman, Alen CRO MK Zaprešić CRO-F-004 61367
10 Glogoški, Filip CRO Osijek
11 Glogoški, Filip CRO Osijek
12 Kelam-Rupčić, Ivan 2006 (jr) CRO Osijek
13 Maletić, Filip 2008 (jr) CRO Osijek
14 Pajkurić, Dominik 2005 (jr) CRO Osijek
15 Radić, Mihaela 2007. (jr) CRO Osijek
16 Višinger, Hana 2009 (jr) CRO Osijek
17 Višinger, Lea 2007 (jr) CRO Osijek
18 Kosir, Damir Croatia MK Zaprešić CRO-F-001 61266
19 Grubić, Božo SRB AK Nova Pazova F-265 62060
20 Grubić, Đorđe, 2006 (jr) SRB AK Nova Pazova F-381
21 Grubić, Viktorija, 2009 (jr) SRB AK Nova Pazova F-529
22 Janovic, Stevan SRB AK Sombor f 246
23 Jovin, Svetozar SRB AK Sombor
24 Volic, Vladimir (jr) SRB AK Sombor
25 Zivkovic, Ivona (jr) SRB AK Sombor
26 Grubić, Martin SRB Nova Pazova F-365Formular za prijavu

Kategorija:  F1NPRIVOLA ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih gore navedenih osobnih podataka, a u svrhu obrade od strane službenog organizatora natjecanja i Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s navedenog natjecanja, a na kojemu se koristi Sportska licenca FAI. Suglasan sam da svi video i foto materijali s navedenog natjecanja, kao i svi podaci vezani uz Sportsku dozvolu FAI mogu biti dostavljeni Svjetskoj zrakoplovnoj federaciji FAI i javno objavljeni putem službene internet stranice i službenog glasila Hrvatskog zrakoplovnog saveza. Predmetnu privolu dajem dobrovoljno te potvrđujem kako sam upoznat da u bilo koje vrijeme mogu istu povući.

CONSENT FOR PERSONAL DATA USAGE
I declare that I consent of using the above mentioned personal data for the purpose of processing them by official event organizer and Croatian Aeronautical Federation. I also accept that all information’s above are used by official event organizer and the Croatian Aeronautical Federation in processing results and reports for this Event under which the FAI Sports License is being used. I agree that all video and photo materials from this Event, as well as all the information’s related to the FAI Sports License, can be delivered to the FAI World Air Sports Federation and published through the official Website and official bulletin of the Croatian Aeronautical Federation. I give this Consent voluntarily and I am aware that I can withdraw this Consent at any time.

Povratak na početnu stranicu